Công cụ chuyển đổi ngoại tệ


=

Dữ liệu tính toán từ ngân hàng ngoại thương Vietcombank

Bạn muốn thêm công cụ này vào website của bạn, bấm vào đây.Tỷ giá các loại ngoại tệ so với Việt Nam Đồng

Lưu ý : Tỷ giá bảng dưới được chúng tôi lấy ngẫu nhiên của từng ngân hàng nên sẽ chêch lệch so với công cụ tính toán ở trên.

Để xem tỷ giá hối đoái chi tiết của ngân hàng, vui lòng bấm vào tên ngân hàng.

Để xem bảng so sánh ngoại tệ các ngân hàng, vui lòng bấm vào tên ngoại tệ.

Đơn vị tính : VNĐ

Ngân hàng Ngoại tệ Tỷ giá
VIETINBANK ( USD ) 22.783 Chi tiết tỷ giá VND/USD
VIETINBANK ( CNY ) 3.645 Chi tiết tỷ giá VND/CNY
VIETINBANK ( EUR ) 26.296 Chi tiết tỷ giá VND/EUR
VIETINBANK ( GBP ) 31.319 Chi tiết tỷ giá VND/GBP
VIETINBANK ( JPY ) 202,92 Chi tiết tỷ giá VND/JPY
VIETINBANK ( CHF ) 25.232 Chi tiết tỷ giá VND/CHF
VIETINBANK ( AUD ) 16.662 Chi tiết tỷ giá VND/AUD
VIETINBANK ( SGD ) 17.092 Chi tiết tỷ giá VND/SGD
VIETINBANK ( CAD ) 18.433 Chi tiết tỷ giá VND/CAD
VIETINBANK ( HKD ) 2.983 Chi tiết tỷ giá VND/HKD
VIETINBANK ( THB ) 700,01 Chi tiết tỷ giá VND/THB
VIETINBANK ( DKK ) 3.527 Chi tiết tỷ giá VND/DKK
VIETINBANK ( KRW ) 20,77 Chi tiết tỷ giá VND/KRW
VIETINBANK ( LAK ) 2,25 Chi tiết tỷ giá VND/LAK
VIETINBANK ( NOK ) 2.586 Chi tiết tỷ giá VND/NOK
VIETINBANK ( NZD ) 15.378 Chi tiết tỷ giá VND/NZD
VIETINBANK ( SEK ) 2.520 Chi tiết tỷ giá VND/SEK
VIETCOMBANK ( INR ) 303,36 Chi tiết tỷ giá VND/INR
VIETCOMBANK ( KWD ) 74.718,11 Chi tiết tỷ giá VND/KWD
VIETCOMBANK ( MYR ) 5.349,14 Chi tiết tỷ giá VND/MYR
VIETCOMBANK ( RUB ) 292,04 Chi tiết tỷ giá VND/RUB
VIETCOMBANK ( SAR ) 6.015,85 Chi tiết tỷ giá VND/SAR
KIENLONGBANK ( USD-51020 ) 0 Chi tiết tỷ giá VND/USD-51020
KIENLONGBANK ( USD-12 ) 0 Chi tiết tỷ giá VND/USD-12
VIB ( IDR ) 1,61 Chi tiết tỷ giá VND/IDR
VIB ( MXN ) 1.087 Chi tiết tỷ giá VND/MXN
VIB ( PHP ) 482 Chi tiết tỷ giá VND/PHP
VIB ( ZAR ) 1.384 Chi tiết tỷ giá VND/ZAR
ACB ( TWD ) 846,18 Chi tiết tỷ giá VND/TWD
MBBANK ( KHR ) 6,59 Chi tiết tỷ giá VND/KHR
EXIMBANK ( USD (50,100) ) 22.730 Chi tiết tỷ giá VND/USD (50,100)
EXIMBANK ( USD (5,10,20) ) 22.730 Chi tiết tỷ giá VND/USD (5,10,20)
EXIMBANK ( USD (1,2) ) 22.730 Chi tiết tỷ giá VND/USD (1,2)
Sách nói online