Giá thịt heo, giá lợn hơi các tỉnh

Tổng hợp giá thịt lợn trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Giá thịt heo các tỉnh ngày 25/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 25/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 25/09/2021

Yên Bái, 45.000, -1.000Lào Cai, 45.000, -1.000Hưng Yên, 48.000, -Nam Định, 47.000, -2.000Thái Nguyên, 48.000, -Phú Thọ, 45.000, -2.000Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 47.000, -2.000...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 24/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 24/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 24/09/2021

Yên Bái, 46.000, -1.000Lào Cai, 46.000, -1.000Hưng Yên, 48.000, -1.000Nam Định, 49.000, -Thái Nguyên, 48.000, -1.000Phú Thọ, 47.000, -Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 49.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 23/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 23/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 23/09/2021

Yên Bái, 47.000, -2.000Lào Cai, 47.000, -2.000Hưng Yên, 49.000, -1.000Nam Định, 49.000, -1.000Thái Nguyên, 49.000, -Phú Thọ, 47.000, -Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 49.000, -1.000...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 22/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 22/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 22/09/2021

Yên Bái, 49.000, -Lào Cai, 49.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 50.000, -Thái Nguyên, 49.000, -Phú Thọ, 47.000, -Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 50.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 21/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 21/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 21/09/2021

Yên Bái, 49.000, -Lào Cai, 49.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 50.000, -Thái Nguyên, 49.000, -Phú Thọ, 47.000, -1.000Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 50.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/09/2021

Yên Bái, 49.000, -Lào Cai, 49.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 50.000, -Thái Nguyên, 49.000, -Phú Thọ, 48.000, -Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 50.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 19/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 19/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 19/09/2021

Yên Bái, 49.000, -Lào Cai, 49.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 50.000, -Thái Nguyên, 49.000, -Phú Thọ, 48.000, -Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 50.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 18/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 18/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 18/09/2021

Yên Bái, 49.000, -Lào Cai, 49.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 50.000, -Thái Nguyên, 49.000, -Phú Thọ, 48.000, -1.000Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 50.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 17/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 17/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 17/09/2021

Yên Bái, 49.000, -Lào Cai, 49.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 50.000, -Thái Nguyên, 49.000, -Phú Thọ, 48.000, -Thái Bình, 49.000, -Hà Nam, 50.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 16/09/2021
Giá thịt heo các tỉnh ngày 16/09/2021

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 16/09/2021

Yên Bái, 49.000, -Lào Cai, 49.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 50.000, -Thái Nguyên, 49.000, -1.000Phú Thọ, 48.000, -1.000Thái Bình, 49.000, -1.000Hà Nam, 50.000, -...