Giá thịt heo, giá lợn hơi các tỉnh

Tổng hợp giá thịt lợn trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 70.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 67.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 70.000, -1.000Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 67.000, -2.000Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 71.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 69.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 71.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 69.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 71.000, +1.000Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 69.000, +2.000Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 70.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 67.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 70.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 67.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 70.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 67.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 20/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 20/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 70.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 67.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 19/08/2022
Giá thịt heo các tỉnh ngày 19/08/2022

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 19/08/2022

Yên Bái, 66.000, -Lào Cai, 66.000, -Hưng Yên, 70.000, -Nam Định, 66.000, -Thái Nguyên, 67.000, -Phú Thọ, 67.000, -Thái Bình, 70.000, -Hà Nam, 65.000, -...