Giá thịt heo, giá lợn hơi các tỉnh

Tổng hợp giá thịt lợn trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 51.000, +1.000Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 49.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 49.000, -1.000Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 50.000, -Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 50.000, -1.000Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 51.000, -Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 31/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 31/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 51.000, +1.000Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...


Giá thịt heo các tỉnh ngày 30/03/2023
Giá thịt heo các tỉnh ngày 30/03/2023

Cập nhật giá thịt heo hơi tại các tỉnh thành Việt Nam ngày 30/03/2023

Yên Bái, 48.000, -Lào Cai, 48.000, -Hưng Yên, 51.000, -Nam Định, 48.000, -Thái Nguyên, 50.000, -Phú Thọ, 50.000, -Thái Bình, 50.000, -Hà Nam, 48.000, -...