Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Bảng so sánh tỷ giá Đô La Mỹ Đồng 5 - 20 (USD-5-20) tại 0 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô La Mỹ Đồng 5 - 20 bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá USD-5-20

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

usd (50,100)

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngân hàng Bán tiền mặt Mua tiền mặt Chuyển khoản Tên Ngân hàng

Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ USD-5-20 - Đô La Mỹ Đồng 5 - 20 hôm nay (21/07/2024)


Ở chiều bán ra


Ở chiều mua vào


Không có ngân hàng nào mua ngoại tệ USD-5-20

Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :