Giá hồ tiêu hôm nay nhanh nhất

Bảng Giá hồ tiêu trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Giá hồ tiêu trong nước

Đơn vị: VNĐ/kg

Khu vực Giá thu mua
Cập nhật : 07/12/2022 lúc 17:32:02

Giá hạt tiêu (sàn Kochi - Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
GIAO NGAY 41333.3 -33.4 77 0 41333.3 41300 41333.3 41333.3 0
06/21 39250 0 71 0 39250 37500 37500 39250 0
GARBLED 51400 0 0 26 51400 51400 51400 51400 187
UNGARBLED 49400 0 0 26 49400 49400 49400 49400 187
NEW 48400 0 0 26 48400 48400 48400 48400 187
GARBLED 50000 -99.9 -0.4 0 50000 50000 50000 50200 0
UNGARBLED 48000 -99.9 -0.4 0 48000 48000 48000 48200 0
NEW 47000 -99.9 -0.4 0 47000 47000 47000 47200 0