Giá hồ tiêu hôm nay nhanh nhất

Bảng Giá hồ tiêu trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Giá hồ tiêu trong nước

Đơn vị: VNĐ/kg

Khu vực Giá thu mua
Cập nhật : 01/04/2023 lúc 17:32:04

Giá hạt tiêu (sàn Kochi - Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
GIAO NGAY 41333.3 -33.4 77 0 41333.3 41300 41333.3 41333.3 0
06/21 39250 0 71 0 39250 37500 37500 39250 0
GARBLED 51500 99.9 0.2 29 51500 51500 51500 51400 49
UNGARBLED 49500 99.9 0.2 29 49500 49500 49500 49400 49
NEW 48500 99.9 0.2 29 48500 48500 48500 48400 49
GARBLED 50000 -99.9 -0.4 0 50000 50000 50000 50200 0
UNGARBLED 48000 -99.9 -0.4 0 48000 48000 48000 48200 0
NEW 47000 -99.9 -0.4 0 47000 47000 47000 47200 0