Chuyển đổi Rúp Nga sang Việt Nam Đồng


=

Dữ liệu tính toán từ ngân hàng ngoại thương Vietcombank

So sánh tỷ giá Rúp Nga (RUB) của các ngân hàng


Dữ liệu tỷ giá ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá được cập nhật liên tục từ 25 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch. Bao gồm: VietinBank , ACB , BIDV , MBBank , SHB , Sacombank , Techcombank , Vietcombank , ABBANK , BVBANK , EXIMBANK , HDBANK , HSBC , KienLongBank , MaritimeBank , OCB , PGBank , NHNN , PVCOMBank , SCB , TPBANK , VIB , VCCB , LIENVIETPOSTBANK , Agribank .

Lịch sử tỷ giá RUB với VND

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giúp bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về tỷ giá Rúp Nga so với Việt Nam Đồng.

Bạn có thể chọn số ngày hiển thị bên dưới để xem, đồng thời in ra các loại file, hình ảnh : PNG,JPEG,PDF,SVG bằng cách chọn dấu gạch trên cùng tay phải biểu đồ.

Để xem chính xác tỷ giá, bạn di chuyển chuột vào các điểm trên biểu đồ hoặc xem bảng chi tiết bên dưới.


Hiển thị : 7 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 1 năm

Lịch sử tỷ giá ngày gần nhất

Thứ ngày Tỷ giá
Hiển thị : 7 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 1 năm

Lịch sử tỷ giá gần nhất

Thứ ngày Tỷ giá

Bảng chuyển đổi nhanh tỷ giá giữa RUB với VND

Chúng tôi đã chuyển sẵn cho bạn các số lượng ngoại tệ bên dưới, các bạn có thể xem nhanh qua mà không cần dùng công cụ chuyển đổi.


1 RUB = 392,846 VND
Ba trăm Chín mươi Hai phẩy Tám Bốn Năm Chín Bốn Một Việt Nam Đồng
2 RUB = 785,692 VND
Bảy trăm Tám mươi Năm phẩy Sáu Chín Một Tám Tám Hai Việt Nam Đồng
5 RUB = 1.964,23 VND
Một ngàn Chín trăm Sáu mươi Bốn phẩy Hai Hai Chín Bảy Không Năm Việt Nam Đồng
10 RUB = 3.928,459 VND
Ba ngàn Chín trăm Hai mươi Tám phẩy Bốn Năm Chín Bốn Một Việt Nam Đồng
20 RUB = 7.856,919 VND
Bảy ngàn Tám trăm Năm mươi Sáu phẩy Chín Một Tám Tám Hai Việt Nam Đồng
50 RUB = 19.642,297 VND
Mười chín ngàn Sáu trăm Bốn mươi Hai phẩy Hai Chín Bảy Không Năm Việt Nam Đồng
100 RUB = 39.284,594 VND
Ba mươi Chín ngàn Hai trăm Tám mươi Bốn phẩy Năm Chín Bốn Một Việt Nam Đồng
200 RUB = 78.569,188 VND
Bảy mươi Tám ngàn Năm trăm Sáu mươi Chín phẩy Một Tám Tám Hai Việt Nam Đồng
500 RUB = 196.422,97 VND
Một trăm Chín mươi Sáu ngàn Bốn trăm Hai mươi Hai phẩy Chín Bảy Không Năm Việt Nam Đồng
1.000 RUB = 392.845,941 VND
Ba trăm Chín mươi Hai ngàn Tám trăm Bốn mươi Năm phẩy Chín Bốn Một Việt Nam Đồng
2.000 RUB = 785.691,882 VND
Bảy trăm Tám mươi Năm ngàn Sáu trăm Chín mươi Một phẩy Tám Tám Hai Việt Nam Đồng
5.000 RUB = 1.964.229,705 VND
Một triệu Chín trăm Sáu mươi Bốn ngàn Hai trăm Hai mươi Chín phẩy Bảy Không Năm Việt Nam Đồng
10.000 RUB = 3.928.459,41 VND
Ba triệu Chín trăm Hai mươi Tám ngàn Bốn trăm Năm mươi Chín phẩy Bốn Một Việt Nam Đồng
20.000 RUB = 7.856.918,82 VND
Bảy triệu Tám trăm Năm mươi Sáu ngàn Chín trăm Mười tám phẩy Tám Hai Việt Nam Đồng
50.000 RUB = 19.642.297,05 VND
Mười chín triệu Sáu trăm Bốn mươi Hai ngàn Hai trăm Chín mươi Bảy phẩy Không Năm Việt Nam Đồng
500.000 RUB = 196.422.970,5 VND
Một trăm Chín mươi Sáu triệu Bốn trăm Hai mươi Hai ngàn Chín trăm Bảy mươi phẩy Năm Việt Nam Đồng
1.000.000 RUB = 392.845.941 VND
Ba trăm Chín mươi Hai triệu Tám trăm Bốn mươi Năm ngàn Chín trăm Bốn mươi Một Việt Nam Đồng
1 VND = 0.002546 RUB
2 VND = 0.005091 RUB
5 VND = 0.012728 RUB
10 VND = 0.025455 RUB
20 VND = 0.050911 RUB
50 VND = 0.127276 RUB
100 VND = 0.254553 RUB
200 VND = 0.509105 RUB
500 VND = 1,273 RUB
1.000 VND = 2,546 RUB
Hai phẩy Năm Bốn Năm Năm Hai Bảy Một Hai Tám Một Năm Hai Ba Rúp Nga
2.000 VND = 5,091 RUB
Năm phẩy Không Chín Một Không Năm Bốn Hai Năm Sáu Ba Không Bốn Năm Rúp Nga
5.000 VND = 12,728 RUB
Mười hai phẩy Bảy Hai Bảy Sáu Ba Năm Sáu Bốn Không Bảy Sáu Một Rúp Nga
10.000 VND = 25,455 RUB
Hai mươi Năm phẩy Bốn Năm Năm Hai Bảy Một Hai Tám Một Năm Hai Ba Rúp Nga
20.000 VND = 50,911 RUB
Năm mươi phẩy Chín Một Không Năm Bốn Hai Năm Sáu Ba Không Bốn Năm Rúp Nga
50.000 VND = 127,276 RUB
Một trăm Hai mươi Bảy phẩy Hai Bảy Sáu Ba Năm Sáu Bốn Không Bảy Sáu Một Rúp Nga
500.000 VND = 1.272,764 RUB
Một ngàn Hai trăm Bảy mươi Hai phẩy Bảy Sáu Ba Năm Sáu Bốn Không Bảy Sáu Một Rúp Nga
1.000.000 VND = 2.545,527 RUB
Hai ngàn Năm trăm Bốn mươi Năm phẩy Năm Hai Bảy Một Hai Tám Một Năm Hai Ba Rúp Nga