Bảng so sánh tỷ giá Đô la Đài Loan (TWD) tại 0 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô la Đài Loan bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá TWD

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

twd (taiwandollar)

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngân hàng Bán tiền mặt Mua tiền mặt Chuyển khoản Tên Ngân hàng

Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ TWD - Đô la Đài Loan hôm nay (18/01/2021)


Ở chiều bán ra


Ở chiều mua vào


Không có ngân hàng nào mua ngoại tệ TWD

Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :