Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) tại 20 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá HKD

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

hkd


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ HKD - Đô la Hồng Kông hôm nay (21/02/2024)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán HKD của 20 ngân hàng giao động trong khoảng 3.074 - 3.235 VND/1HKD.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Tiên Phong (TPBANK) với giá bán ra là 3.235 VNĐ /1 HKD

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) với giá bán ra là 3.074 VNĐ/1 HKD

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua HKD của 20 ngân hàng giao dịch trong khoảng 3.054,85 - 3.187 VND/1HKD.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) với giá mua vào là 3.187VNĐ/1HKD

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 3.054,85 VNĐ/1HKD


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :