Bảng so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) tại 20 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá HKD

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

hkd


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ HKD - Đô la Hồng Kông hôm nay (02/04/2023)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán HKD của 20 ngân hàng giao động trong khoảng 2.920 - 3.139 VND/1HKD.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) với giá bán ra là 3.139 VNĐ /1 HKD

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Đông Á (DongA) với giá bán ra là 2.920 VNĐ/1 HKD

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua HKD của 20 ngân hàng giao dịch trong khoảng 2.410 - 2.940 VND/1HKD.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVCOMBank) với giá mua vào là 2.940VNĐ/1HKD

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Đông Á (DongA) với giá mua vào là 2.410 VNĐ/1HKD


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :