Giá bắp (ngô) hôm nay nhanh nhất

Bảng Giá bắp (ngô) trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Giá Bắp-Ngô (sàn Liffe - London, Anh)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/18 358.5 2 0.6 62807 358.5 354.5 356 355.2 643367
12/18 372.2 2.2 0.6 89161 372.2 368.5 370 369 786188
03/19 383.5 2.5 0.7 18303 383.5 379.5 380.8 380 211664
05/19 389.5 2.8 0.7 5881 389.5 385.8 387 380 37191
07/19 395.8 3 0.8 6953 395.8 391.5 392.8 380 91998

Sách nói online