Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá gạo, lúa, thóc hôm nay - các loại nếp, tám, thái..

Bảng Giá gạo trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Giá gạo trong nước

Đơn vị: VNĐ/kg

Tên gạo Loại gạo Giá bán lẻ
Tên gạo Loại gạo Giá bán lẻ
Gạo nở thông dụng Gạo nở xốp 12.000₫
Gạo bụi sữa Gạo nở xốp 13.000₫
Tấm thơm Đài Loan Tấm 13.000₫
Gạo Hàm Châu Gạo nở xốp 14.000₫
Gạo 504 mới Gạo nở 12.00₫
Gạo 64 Chợ Đào Gạo 12.500₫
Gạo 504 cũ 1 năm Gạo nở 12.500₫
Gạo 504 cũ 2 năm Gạo nở xốp 13.000₫
Gạo tấm Sa mơ Tấm 14.00₫
Gạo hương lài Gạo dẻo 14.00₫
Gạo Hàm Châu siêu mới Gạo nở xốp 13.500₫
Gạo thơm Thái Gạo dẻo 14.000₫
Gạo Hàm Châu siêu cũ Gạo nở xốp 14.000₫
Gạo tấm Tài Nguyên Tấm 14.000₫
Gạo Thái gãy Gạo dẻo 14.000₫
Gạo thơm Mỹ Gạo dẻo 14.000₫
Gạo thơm lài miên Gạo thơm 15.000₫
Gạo Sa mơ hạt nhỏ Xốp mềm 15.000₫
Gạo Nàng Hương Chợ Đào Gạo thơm 16.00₫
Gạo Đài Loan xuất khẩu Gạo dẻo 1500₫
Gạo Tài Nguyên thơm Gạo 15.000₫
Gạo thơm Thái đặc biệt Gạo dẻo 15.000₫
Gạo lài sữa Gạo dẻo 15.000₫
Gạo thơm Nhật Gạo dẻo 18.000₫
Gạo Hoa Sữa Gạo dẻo 17.000₫
Gạo nàng thơm chợ Đào Gạo dẻo, Gạo thơm, Xốp mềm 18.000₫
Gạo tài nguyên chợ Đào Xốp mềm 18.500₫
Gạo đài loan đặc biệt Gạo dẻo 18.00₫
Gạo Hoa sữa chợ Đào Gạo 18.00₫
Gạo Bắc thơm Gạo dẻo 18.00₫
Nếp ngỗng Nếp 19.000₫
Hương thơm Thái Bình Gạo thơm 19.000₫
Gạo Nương Sơn La Gạo dẻo 19.000₫
Gạo tám xoan Gạo dẻo 20.000₫
Gạo Đài Loan Biển Gạo dẻo, Gạo thơm 20.000₫
Gạo tám Điện Biên Gạo dẻo, Gạo thơm 21.000₫
Gạo Bông Lúa Vàng Gạo dẻo, Gạo thơm 21.000₫
Gạo Rồng Vàng Gạo dẻo 22.000₫
Gạo Lài sữa miên Gạo thơm 23.000₫
Gạo Trân Châu Gạo dẻo, Gạo thơm 23.000₫
Nếp Bắc Hoa Vàng Nếp 26.000₫
Nếp Bắc hạt cau Nếp 26.000₫
Gạo Huyết Rồng Gạo 40.000₫
Gạo ST24 (túi 2kg) Gạo thơm 100.000₫
Gạo ST25 (túi 2kg) Gạo thơm 100.000₫
Gạo ST24 (túi 5kg) Gạo thơm 200.000₫
Gạo ST25 (túi 5kg) Gạo thơm 200.000₫
Gạo Ngọc Thực 3 (bao 10kg) Gạo dẻo, Gạo thơm 200.000₫
Gạo Hạt Ngọc Thái(10kg) Gạo thơm 190.000₫
Gạo Ngọc Thực 2 (bao 10kg) Gạo dẻo, Gạo thơm 210.000₫
Gạo jasmine Thái (10kg) Gạo thơm 240.000₫
Gạo Ngọc Thực 1 (bao 10kg) Gạo dẻo, Gạo thơm 270.000₫
Gạo RVT Gạo thơm Liên hệ
Gạo TĐMS Gạo thơm Liên hệ
Cập nhật : 18/05/2024 lúc 17:35:49