Bảng so sánh tỷ giá Bạt Thái Lan (THB) tại 17 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Bạt Thái Lan bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá THB

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

thb


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ THB - Bạt Thái Lan hôm nay (27/01/2021)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán THB của 17 ngân hàng giao động trong khoảng 755,83 - 834,39 VND/1THB.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Bản Việt (VCCB) với giá bán ra là 834,39 VNĐ /1 THB

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) với giá bán ra là 755,83 VNĐ/1 THB

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua THB của 17 ngân hàng giao dịch trong khoảng 680,25 - 760,73 VND/1THB.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với giá mua vào là 760,73VNĐ/1THB

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng An Bình (ABBANK) với giá mua vào là 680,25 VNĐ/1THB


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :