Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Bảng so sánh tỷ giá Bạt Thái Lan (THB) tại 20 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Bạt Thái Lan bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá THB

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

thb


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ THB - Bạt Thái Lan hôm nay (25/06/2024)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán THB của 20 ngân hàng giao động trong khoảng 705 - 727,52 VND/1THB.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) với giá bán ra là 727,52 VNĐ /1 THB

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) với giá bán ra là 705 VNĐ/1 THB

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua THB của 20 ngân hàng giao dịch trong khoảng 608 - 676,2 VND/1THB.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Bản Việt (VCCB) với giá mua vào là 676,2VNĐ/1THB

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với giá mua vào là 608 VNĐ/1THB


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :