Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá ca cao

Bảng Giá ca cao trong ngày được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, giúp bà con thuận tiện nhất trong quá trình tra cứu.


Ca cao giao dịch tại sàn New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/18 2110 -11 -99.9 0 2145 2145 2145 2145 115601
12/18 2336 -5 -0.2 0 2343 2282 2299 2342 62607

Ca cao giao dịch tại sàn New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/18 2110 -11 -99.9 0 2145 2145 2145 2145 115601
12/18 2336 -5 -0.2 0 2343 2282 2299 2342 62607

Cacao giao dịch tại sàn London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/18 1664 22 1.3 10590 1696 1655 1671 1668 85439
12/18 1667 -1 -0.1 2556 1679 1659 1671 1668 84762