Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ Đồng 1,5 (USD15) tại 1 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ Đồng 1,5 bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá USD15

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

usd(1,5)

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngân hàng Bán tiền mặt Mua tiền mặt Chuyển khoản Tên Ngân hàng
HDBANK 22.850 22.500 22.690 Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ USD15 - Đô la Mỹ Đồng 1,5 hôm nay (25/09/2021)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán USD15 của 1 ngân hàng giao động trong khoảng 22.850 - 22.850 VND/1USD15.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá bán ra là 22.850 VNĐ /1 USD15

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá bán ra là 22.850 VNĐ/1 USD15

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua USD15 của 1 ngân hàng giao dịch trong khoảng 22.500 - 22.500 VND/1USD15.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá mua vào là 22.500VNĐ/1USD15

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá mua vào là 22.500 VNĐ/1USD15


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :