Bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) tại 17 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá KRW

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

krw


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ KRW - Won Hàn Quốc hôm nay (18/05/2021)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán KRW của 17 ngân hàng giao động trong khoảng 19,48 - 23,44 VND/1KRW.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) với giá bán ra là 23,44 VNĐ /1 KRW

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBANK) với giá bán ra là 19,48 VNĐ/1 KRW

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua KRW của 17 ngân hàng giao dịch trong khoảng 17,53 - 19,37 VND/1KRW.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với giá mua vào là 19,37VNĐ/1KRW

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBANK) với giá mua vào là 17,53 VNĐ/1KRW


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :