Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) tại 15 ngân hàng.Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ KRW - Won Hàn Quốc hôm nay (28/05/2023)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán KRW của 15 ngân hàng giao động trong khoảng 18,2 - 22 VND/1KRW.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với giá bán ra là 22 VNĐ /1 KRW

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Tiên Phong (TPBANK) với giá bán ra là 18,2 VNĐ/1 KRW

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua KRW của 15 ngân hàng giao dịch trong khoảng 15,32 - 15,86 VND/1KRW.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với giá mua vào là 15,86VNĐ/1KRW

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 15,32 VNĐ/1KRW


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :