Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) tại 17 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá KRW

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

krw


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ KRW - Won Hàn Quốc hôm nay (25/06/2024)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán KRW của 17 ngân hàng giao động trong khoảng 18,91 - 23,37 VND/1KRW.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) với giá bán ra là 23,37 VNĐ /1 KRW

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Tiên Phong (TPBANK) với giá bán ra là 18,91 VNĐ/1 KRW

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua KRW của 17 ngân hàng giao dịch trong khoảng 15,88 - 19,2 VND/1KRW.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) với giá mua vào là 19,2VNĐ/1KRW

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 15,88 VNĐ/1KRW


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :