Bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) tại 14 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá KRW

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

krw


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ KRW - Won Hàn Quốc hôm nay (19/05/2022)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán KRW của 14 ngân hàng giao động trong khoảng 18,43 - 25 VND/1KRW.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với giá bán ra là 25 VNĐ /1 KRW

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá bán ra là 18,43 VNĐ/1 KRW

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua KRW của 14 ngân hàng giao dịch trong khoảng 15,7 - 19,19 VND/1KRW.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Phương Đông (OCB) với giá mua vào là 19,19VNĐ/1KRW

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 15,7 VNĐ/1KRW


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :

Sách nói online