Cập nhật Giá vàng , Ngoại tệ, Tỷ giá, Tiền ảo

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ


Bảng so sánh tỷ giá Đô la New Zealand (NZD) tại 14 ngân hàng.Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ NZD - Đô la New Zealand hôm nay (01/04/2023)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán NZD của 14 ngân hàng giao động trong khoảng 14.843 - 15.187 VND/1NZD.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Tiên Phong (TPBANK) với giá bán ra là 15.187 VNĐ /1 NZD

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá bán ra là 14.843 VNĐ/1 NZD

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua NZD của 14 ngân hàng giao dịch trong khoảng 14.306 - 14.516 VND/1NZD.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng HSBC (HSBC) với giá mua vào là 14.516VNĐ/1NZD

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) với giá mua vào là 14.306 VNĐ/1NZD


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :