Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Bảng so sánh tỷ giá Đô la New Zealand (NZD) tại 15 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô la New Zealand bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá NZD

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

nzd


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ NZD - Đô la New Zealand hôm nay (26/09/2023)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán NZD của 15 ngân hàng giao động trong khoảng 14.565 - 15.057 VND/1NZD.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Tiên Phong (TPBANK) với giá bán ra là 15.057 VNĐ /1 NZD

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) với giá bán ra là 14.565 VNĐ/1 NZD

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua NZD của 15 ngân hàng giao dịch trong khoảng 14.234 - 14.311 VND/1NZD.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với giá mua vào là 14.311VNĐ/1NZD

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với giá mua vào là 14.234 VNĐ/1NZD


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :