Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay


Giá vàng hôm nay, Cập nhật liên tục Sjc, Pnj, Doji, 9999, 24k, 18k ... nhanh nhất

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 24/06/2024

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 24/06/2024

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 24/06/2024

Vàng Doji

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Hà Nội SJC 74.980.000
74.980.000
76.980.000
76.980.000
Hà Nội AVPL 74.980.000
74.980.000
76.980.000
76.980.000
Hà Nội Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) 74.600.000
74.600.000
75.900.000
75.900.000
Hà Nội Nữ trang 99.99 73.250.000
73.250.000
75.150.000
75.150.000
Hà Nội Nữ trang 99.9 73.150.000
73.150.000
75.050.000
75.050.000
Hà Nội Nữ trang 99 72.450.000
72.450.000
74.700.000
74.700.000
Đà Nẵng SJC 74.980.000
74.980.000
76.980.000
76.980.000
Đà Nẵng AVPL 74.980.000
74.980.000
76.980.000
76.980.000
Đà Nẵng Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) 74.600.000
74.600.000
75.900.000
75.900.000
Đà Nẵng Nữ trang 99.99 73.250.000
73.250.000
75.150.000
75.150.000
Đà Nẵng Nữ trang 99.9 73.150.000
73.150.000
75.050.000
75.050.000
Đà Nẵng Nữ trang 99 72.450.000
72.450.000
74.700.000
74.700.000
Hồ Chí Minh SJC 74.980.000
74.980.000
76.980.000
76.980.000
Hồ Chí Minh AVPL 74.980.000
74.980.000
76.980.000
76.980.000
Hồ Chí Minh Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) 74.600.000
74.600.000
75.900.000
75.900.000
Hồ Chí Minh Nữ trang 99.99 73.250.000
73.250.000
75.150.000
75.150.000
Hồ Chí Minh Nữ trang 99.9 73.150.000
73.150.000
75.050.000
75.050.000
Hồ Chí Minh Nữ trang 99 72.450.000
72.450.000
74.700.000
74.700.000
Huế - 0
0
0
0
Hải Phòng - 0
0
0
0
Cần Thơ - 22.280.000
22.280.000
-20.000
-20.000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 25/06/2024

Nguồn : Tổng hợp bởi WebTỷGiá. Bạn muốn thêm bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.Tin tức liên quan