Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Các điều khoản và điều kiện sau đây quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”), thông tin từ Webtygia.com

1. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Bằng việc ghé thăm website webtygia.com và sử dụng các dịch vụ trong website, Bạn chấp nhận đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ bởi "Điều khoản sử dụng" này, chính sách bảo mật, miễn trừ trách nhiệm pháp lý, đồng thời Bạn đồng ý sử dụng các thông tin, dịch vụ với tất cả sự rủi ro. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng webtygia.com

2. Quy định sử dụng dịch vụ

Mọi thông tin, dữ liệu trên website của chúng tôi được cung cấp miễn phí, do đó chúng tôi có quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin, dữ liệu nào mà chúng tôi cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định mà không cần báo trước.

Khách truy cập không được truy cập trái phép vào các trang không công khai ( các trang khi truy cập phải có mật khẩu), bằng bất kỳ phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà webtygia.com cung cấp.

Chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả thông tin, dữ liệu tại website này thuộc sở hữu webtygia.com hoặc các tổ chức, cá nhân khác được chúng tôi trích dẫn, chúng tôi cho phép bạn sử dụng các thông tin, dữ liệu nếu bạn đáp ứng các trường hợp sau :
    - Sử dụng cho mục đích cá nhân, mục đích phi thương mại.
    - Không sao chép, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc chỉnh sửa thông tin.

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

5. Tiêu chuẩn Nội dung

Nội dung trên web tỷ giá được cập nhật liên tục từ các trang website chính thức của các ngân hàng, tổ chức. Mọi thông tin về tính chính xác của nội dung cũng như trách nhiệm về nội dung vui lòng đọc tại đây.

6. Vi phạm bản quyền

Chúng tôi coi trọng vấn đề bản quyền. Nếu bạn cho rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi cung cấp vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho webtygia.com thông qua thư điện tử info@webtygia.com.

7. Khước từ các bảo đảm

Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

8. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, webtygia.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của chúng tôi.

 

Tin Tức Liên Quan