Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ Đồng 1,2 (USD-12) tại 4 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ Đồng 1,2 bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá USD-12

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

usd (1,2)

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngân hàng Bán tiền mặt Mua tiền mặt Chuyển khoản Tên Ngân hàng
MBBANK 0 22.910 0 Ngân hàng Quân Đội
KIENLONGBANK 0 22.600 0 Ngân hàng Kiên Long
OCB 23.121 22.916 22.956 Ngân hàng Phương Đông
ACB 0 22.580 0 Ngân hàng Á Châu

Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ USD-12 - Đô la Mỹ Đồng 1,2 hôm nay (18/05/2021)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán USD-12 của 4 ngân hàng giao động trong khoảng 23.121 - 23.121 VND/1USD-12.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Phương Đông (OCB) với giá bán ra là 23.121 VNĐ /1 USD-12

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Phương Đông (OCB) với giá bán ra là 23.121 VNĐ/1 USD-12

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua USD-12 của 4 ngân hàng giao dịch trong khoảng 22.580 - 22.916 VND/1USD-12.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Phương Đông (OCB) với giá mua vào là 22.916VNĐ/1USD-12

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Á Châu (ACB) với giá mua vào là 22.580 VNĐ/1USD-12


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :