Bảng so sánh tỷ giá Kip Lào (LAK) tại 1 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Kip Lào bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá LAK

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

lak

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngân hàng Bán tiền mặt Mua tiền mặt Chuyển khoản Tên Ngân hàng
VIETINBANK 2,73 2,28 2,73 Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ LAK - Kip Lào hôm nay (27/01/2021)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán LAK của 1 ngân hàng giao động trong khoảng 2,73 - 2,73 VND/1LAK.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với giá bán ra là 2,73 VNĐ /1 LAK

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với giá bán ra là 2,73 VNĐ/1 LAK

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua LAK của 1 ngân hàng giao dịch trong khoảng 2,28 - 2,28 VND/1LAK.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với giá mua vào là 2,28VNĐ/1LAK

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với giá mua vào là 2,28 VNĐ/1LAK


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :