Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ Đồng 5,10,20 (USD-51020) tại 5 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ Đồng 5,10,20 bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá USD-51020

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

usd (5,10,20)

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngân hàng Bán tiền mặt Mua tiền mặt Chuyển khoản Tên Ngân hàng
MBBANK 0 22.650 0 Ngân hàng Quân Đội
HDBANK 22.850 22.500 22.690 Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh
KIENLONGBANK 0 22.500 0 Ngân hàng Kiên Long
OCB 22.846 22.642 22.682 Ngân hàng Phương Đông
ACB 0 22.650 0 Ngân hàng Á Châu

Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ USD-51020 - Đô la Mỹ Đồng 5,10,20 hôm nay (25/09/2021)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán USD-51020 của 5 ngân hàng giao động trong khoảng 22.846 - 22.850 VND/1USD-51020.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá bán ra là 22.850 VNĐ /1 USD-51020

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Phương Đông (OCB) với giá bán ra là 22.846 VNĐ/1 USD-51020

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua USD-51020 của 5 ngân hàng giao dịch trong khoảng 22.500 - 22.650 VND/1USD-51020.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) với giá mua vào là 22.650VNĐ/1USD-51020

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) với giá mua vào là 22.500 VNĐ/1USD-51020


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :