Bảng so sánh tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) tại 12 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Nhân dân tệ bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá CNY

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

cny


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ CNY - Nhân dân tệ hôm nay (28/01/2023)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán CNY của 12 ngân hàng giao động trong khoảng 3.470 - 3.620 VND/1CNY.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) với giá bán ra là 3.620 VNĐ /1 CNY

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với giá bán ra là 3.470 VNĐ/1 CNY

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua CNY của 12 ngân hàng giao dịch trong khoảng 3.388 - 3.388 VND/1CNY.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 3.388VNĐ/1CNY

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 3.388 VNĐ/1CNY


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :