Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Bảng so sánh tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) tại 13 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Nhân dân tệ bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá CNY

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

cny


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ CNY - Nhân dân tệ hôm nay (26/05/2024)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán CNY của 13 ngân hàng giao động trong khoảng 3.552 - 3.710 VND/1CNY.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với giá bán ra là 3.710 VNĐ /1 CNY

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với giá bán ra là 3.552 VNĐ/1 CNY

Ở chiều mua vào


Tỷ giá mua CNY của 13 ngân hàng giao dịch trong khoảng 3.443 - 3.443 VND/1CNY.

Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 3.443VNĐ/1CNY

Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mua vào là 3.443 VNĐ/1CNY


Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :