Bảng so sánh tỷ giá Rupiah Indonesia (IDR) tại 1 ngân hàng.

Ở bảng so sánh tỷ giá Rupiah Indonesia bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Dữ liệu được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính. Ở bên dưới bảng sẽ có Tóm tắt tỷ giá IDR

Lưu ý : Bạn muốn xem chi tiết các ngoại tệ khác bấm vào tên ngân hàng trong bảng.

idr

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngân hàng Bán tiền mặt Mua tiền mặt Chuyển khoản Tên Ngân hàng
VIB 1,66 0 1,6 Ngân hàng Quốc tế

Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.


Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ IDR - Rupiah Indonesia hôm nay (27/09/2022)


Ở chiều bán ra


Tỷ giá bán IDR của 1 ngân hàng giao động trong khoảng 1,66 - 1,66 VND/1IDR.

Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Quốc tế (VIB) với giá bán ra là 1,66 VNĐ /1 IDR

Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Quốc tế (VIB) với giá bán ra là 1,66 VNĐ/1 IDR

Ở chiều mua vào


Không có ngân hàng nào mua ngoại tệ IDR

Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :