Giá Vàng SJC - Hồ Chí Minh ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 19:49:04 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 24/09/2021

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 24/09/2021

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 24/09/2021

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L 56.350.000
-50.000
57.000.000
-50.000
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.300.000
0
51.200.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.300.000
0
51.300.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% 49.900.000
0
50.900.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% 49.096.000
0
50.396.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% 36.329.000
0
38.329.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% 27.828.000
0
29.828.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% 19.377.000
0
21.377.000
0
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L 56.350.000
-50.000
57.000.000
-50.000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 19:49:04 25/09/2021


Nhận định giá Vàng SJC Hồ Chí Minh trong ngày


Độc giả có thể Tra cứu lịch sử dữ liệu giá vàng của "Vàng SJC" trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng SJC Hồ Chí Minh, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ bảy 25/09/2021 56.350.000 57.000.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:03 Thứ sáu 24/09/2021 56.400.000 57.050.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:03 Thứ năm 23/09/2021 56.700.000 57.350.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:03 Thứ tư 22/09/2021 56.500.000 57.150.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:03 Thứ ba 21/09/2021 56.450.000 57.100.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ hai 20/09/2021 56.150.000 56.800.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Chủ nhật 19/09/2021 56.000.000 56.650.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ bảy 18/09/2021 56.000.000 56.650.000
Vàng SJC 1L 19:02:04 Thứ bảy 25/09/2021 56.350.000 57.000.000
Vàng SJC 1L 19:02:13 Thứ sáu 24/09/2021 56.400.000 57.050.000
Vàng SJC 1L 19:02:22 Thứ năm 23/09/2021 56.700.000 57.350.000
Vàng SJC 1L 19:02:26 Thứ tư 22/09/2021 56.500.000 57.150.000
Vàng SJC 1L 19:02:24 Thứ ba 21/09/2021 56.450.000 57.100.000
Vàng SJC 1L 19:02:25 Thứ hai 20/09/2021 56.150.000 56.800.000
Vàng SJC 1L 19:02:23 Chủ nhật 19/09/2021 56.000.000 56.650.000
Vàng SJC 1L 19:02:23 Thứ bảy 18/09/2021 56.000.000 56.650.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:02 Thứ bảy 25/09/2021 50.300.000 51.200.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:02:14 Thứ sáu 24/09/2021 50.300.000 51.200.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:02:23 Thứ năm 23/09/2021 50.500.000 51.400.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:02:27 Thứ tư 22/09/2021 50.550.000 51.450.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:02:25 Thứ ba 21/09/2021 50.400.000 51.300.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:02:26 Thứ hai 20/09/2021 50.200.000 51.100.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:02:25 Chủ nhật 19/09/2021 50.200.000 51.100.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:02:25 Thứ bảy 18/09/2021 50.200.000 51.100.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:02 Thứ bảy 25/09/2021 50.300.000 51.300.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:02:14 Thứ sáu 24/09/2021 50.300.000 51.300.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:02:23 Thứ năm 23/09/2021 50.500.000 51.500.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:02:28 Thứ tư 22/09/2021 50.550.000 51.550.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:02:25 Thứ ba 21/09/2021 50.400.000 51.400.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:02:26 Thứ hai 20/09/2021 50.200.000 51.200.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:02:25 Chủ nhật 19/09/2021 50.200.000 51.200.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:02:25 Thứ bảy 18/09/2021 50.200.000 51.200.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:02 Thứ bảy 25/09/2021 49.900.000 50.900.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:02:15 Thứ sáu 24/09/2021 49.900.000 50.900.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:02:23 Thứ năm 23/09/2021 50.100.000 51.100.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:02:28 Thứ tư 22/09/2021 50.150.000 51.150.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:02:25 Thứ ba 21/09/2021 50.000.000 51.000.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:02:26 Thứ hai 20/09/2021 49.800.000 50.800.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:02:25 Chủ nhật 19/09/2021 49.800.000 50.800.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:02:25 Thứ bảy 18/09/2021 49.800.000 50.800.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:02 Thứ bảy 25/09/2021 49.096.000 50.396.000
Vàng nữ trang 99% 19:02:15 Thứ sáu 24/09/2021 49.096.000 50.396.000
Vàng nữ trang 99% 19:02:24 Thứ năm 23/09/2021 49.294.000 50.594.000
Vàng nữ trang 99% 19:02:28 Thứ tư 22/09/2021 49.344.000 50.644.000
Vàng nữ trang 99% 19:02:26 Thứ ba 21/09/2021 49.195.000 50.495.000
Vàng nữ trang 99% 19:02:26 Thứ hai 20/09/2021 48.997.000 50.297.000
Vàng nữ trang 99% 19:02:25 Chủ nhật 19/09/2021 48.997.000 50.297.000
Vàng nữ trang 99% 19:02:25 Thứ bảy 18/09/2021 48.997.000 50.297.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:02 Thứ bảy 25/09/2021 36.329.000 38.329.000
Vàng nữ trang 75% 19:02:15 Thứ sáu 24/09/2021 36.329.000 38.329.000
Vàng nữ trang 75% 19:02:24 Thứ năm 23/09/2021 36.479.000 38.479.000
Vàng nữ trang 75% 19:02:28 Thứ tư 22/09/2021 36.516.000 38.516.000
Vàng nữ trang 75% 19:02:26 Thứ ba 21/09/2021 36.404.000 38.404.000
Vàng nữ trang 75% 19:02:27 Thứ hai 20/09/2021 36.254.000 38.254.000
Vàng nữ trang 75% 19:02:25 Chủ nhật 19/09/2021 36.254.000 38.254.000
Vàng nữ trang 75% 19:02:25 Thứ bảy 18/09/2021 36.254.000 38.254.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:02 Thứ bảy 25/09/2021 27.828.000 29.828.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:02:15 Thứ sáu 24/09/2021 27.828.000 29.828.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:02:24 Thứ năm 23/09/2021 27.944.000 29.944.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:02:28 Thứ tư 22/09/2021 27.973.000 29.973.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:02:26 Thứ ba 21/09/2021 27.886.000 29.886.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:02:27 Thứ hai 20/09/2021 27.769.000 29.769.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:02:25 Chủ nhật 19/09/2021 27.769.000 29.769.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:02:25 Thứ bảy 18/09/2021 27.769.000 29.769.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:03 Thứ bảy 25/09/2021 19.377.000 21.377.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:02:15 Thứ sáu 24/09/2021 19.377.000 21.377.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:02:24 Thứ năm 23/09/2021 19.461.000 21.461.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:02:28 Thứ tư 22/09/2021 19.482.000 21.482.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:02:26 Thứ ba 21/09/2021 19.419.000 21.419.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:02:27 Thứ hai 20/09/2021 19.336.000 21.336.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:02:25 Chủ nhật 19/09/2021 19.336.000 21.336.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:02:25 Thứ bảy 18/09/2021 19.336.000 21.336.000

Biểu đồ Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ