Giá Vàng SJC - Hồ Chí Minh ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 09:49:02 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 26/09/2022

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 26/09/2022

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 26/09/2022

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L 65.500.000
-100.000
66.300.000
-100.000
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.200.000
-100.000
51.100.000
-100.000
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.200.000
-100.000
51.200.000
-100.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% 50.100.000
-100.000
50.700.000
-100.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% 48.898.000
-99.000
50.198.000
-99.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% 36.179.000
-75.000
38.179.000
-75.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% 27.711.000
-58.000
29.711.000
-58.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% 19.294.000
-42.000
21.294.000
-42.000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 09:49:02 27/09/2022


Nhận định giá Vàng SJC Hồ Chí Minh trong ngày


Độc giả có thể Tra cứu lịch sử dữ liệu giá vàng của "Vàng SJC" trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng SJC Hồ Chí Minh, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Vàng nữ trang 41,7% 09:49:03 Thứ ba 27/09/2022 19.294.000 21.294.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:03 Thứ hai 26/09/2022 19.336.000 21.336.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:03 Chủ nhật 25/09/2022 19.357.000 21.357.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:03 Thứ bảy 24/09/2022 19.357.000 21.357.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:03 Thứ sáu 23/09/2022 19.398.000 21.398.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 19.398.000 21.398.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:03 Thứ tư 21/09/2022 19.398.000 21.398.000
Vàng nữ trang 41,7% 19:49:03 Thứ ba 20/09/2022 19.336.000 21.336.000
Vàng SJC 1L - 10L 09:49:02 Thứ ba 27/09/2022 65.500.000 66.300.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ hai 26/09/2022 65.600.000 66.400.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Chủ nhật 25/09/2022 65.800.000 66.600.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ bảy 24/09/2022 65.800.000 66.600.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ sáu 23/09/2022 65.800.000 66.600.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 65.800.000 66.600.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ tư 21/09/2022 65.950.000 66.750.000
Vàng SJC 1L - 10L 19:49:02 Thứ ba 20/09/2022 65.850.000 66.650.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 09:49:02 Thứ ba 27/09/2022 50.200.000 51.100.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:03 Thứ hai 26/09/2022 50.300.000 51.200.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:02 Chủ nhật 25/09/2022 50.350.000 51.250.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:02 Thứ bảy 24/09/2022 50.350.000 51.250.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:02 Thứ sáu 23/09/2022 50.450.000 51.350.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 50.450.000 51.350.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:02 Thứ tư 21/09/2022 50.450.000 51.350.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 19:49:02 Thứ ba 20/09/2022 50.300.000 51.200.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 09:49:02 Thứ ba 27/09/2022 50.200.000 51.200.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:03 Thứ hai 26/09/2022 50.300.000 51.300.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:02 Chủ nhật 25/09/2022 50.350.000 51.350.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:02 Thứ bảy 24/09/2022 50.350.000 51.350.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:02 Thứ sáu 23/09/2022 50.450.000 51.450.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 50.450.000 51.450.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:02 Thứ tư 21/09/2022 50.450.000 51.450.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 19:49:02 Thứ ba 20/09/2022 50.300.000 51.300.000
Vàng nữ trang 99,99% 09:49:02 Thứ ba 27/09/2022 50.100.000 50.700.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:03 Thứ hai 26/09/2022 50.200.000 50.800.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:02 Chủ nhật 25/09/2022 50.250.000 50.850.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:03 Thứ bảy 24/09/2022 50.250.000 50.850.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:03 Thứ sáu 23/09/2022 50.350.000 50.950.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 50.350.000 50.950.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:03 Thứ tư 21/09/2022 50.350.000 50.950.000
Vàng nữ trang 99,99% 19:49:02 Thứ ba 20/09/2022 50.200.000 50.800.000
Vàng nữ trang 99% 09:49:03 Thứ ba 27/09/2022 48.898.000 50.198.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:03 Thứ hai 26/09/2022 48.997.000 50.297.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:03 Chủ nhật 25/09/2022 49.047.000 50.347.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:03 Thứ bảy 24/09/2022 49.047.000 50.347.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:03 Thứ sáu 23/09/2022 49.146.000 50.446.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 49.146.000 50.446.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:03 Thứ tư 21/09/2022 49.146.000 50.446.000
Vàng nữ trang 99% 19:49:02 Thứ ba 20/09/2022 48.997.000 50.297.000
Vàng nữ trang 75% 09:49:03 Thứ ba 27/09/2022 36.179.000 38.179.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:03 Thứ hai 26/09/2022 36.254.000 38.254.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:03 Chủ nhật 25/09/2022 36.291.000 38.291.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:03 Thứ bảy 24/09/2022 36.291.000 38.291.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:03 Thứ sáu 23/09/2022 36.366.000 38.366.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 36.366.000 38.366.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:03 Thứ tư 21/09/2022 36.366.000 38.366.000
Vàng nữ trang 75% 19:49:03 Thứ ba 20/09/2022 36.254.000 38.254.000
Vàng nữ trang 58,3% 09:49:03 Thứ ba 27/09/2022 27.711.000 29.711.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:03 Thứ hai 26/09/2022 27.769.000 29.769.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:03 Chủ nhật 25/09/2022 27.799.000 29.799.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:03 Thứ bảy 24/09/2022 27.799.000 29.799.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:03 Thứ sáu 23/09/2022 27.857.000 29.857.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:02 Thứ năm 22/09/2022 27.857.000 29.857.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:03 Thứ tư 21/09/2022 27.857.000 29.857.000
Vàng nữ trang 58,3% 19:49:03 Thứ ba 20/09/2022 27.769.000 29.769.000

Biểu đồ Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ