Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá Vàng SJC - Hồ Chí Minh ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 07:49:02 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 25/09/2023

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 25/09/2023

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 25/09/2023

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 68.250.000
0
68.950.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 56.850.000
0
57.800.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 56.850.000
0
57.900.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% 56.700.000
0
57.500.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% 55.731.000
0
56.931.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% 41.279.000
0
43.279.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% 31.676.000
0
33.676.000
0
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% 22.130.000
0
24.130.000
0
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 07:49:02 26/09/2023


Nhận định giá Vàng SJC Hồ Chí Minh trong ngày


Độc giả có thể Tra cứu lịch sử dữ liệu giá vàng của "Vàng SJC" trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng SJC Hồ Chí Minh, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Vàng nữ trang 41,7% 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 22.130.000 24.130.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:03 Thứ hai 25/09/2023 22.130.000 24.130.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:03 Chủ nhật 24/09/2023 22.172.000 24.172.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:03 Thứ bảy 23/09/2023 22.172.000 24.172.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 22.172.000 24.172.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:03 Thứ năm 21/09/2023 22.172.000 24.172.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:03 Thứ tư 20/09/2023 22.213.000 24.213.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 22.213.000 24.213.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 68.250.000 68.950.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:01 Thứ hai 25/09/2023 68.250.000 68.950.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:02 Chủ nhật 24/09/2023 68.450.000 69.150.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:02 Thứ bảy 23/09/2023 68.450.000 69.150.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 68.350.000 69.050.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:02 Thứ năm 21/09/2023 68.350.000 69.050.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:02 Thứ tư 20/09/2023 68.500.000 69.200.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 68.450.000 69.150.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 56.850.000 57.800.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:01 Thứ hai 25/09/2023 56.850.000 57.800.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:02 Chủ nhật 24/09/2023 56.950.000 57.900.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:02 Thứ bảy 23/09/2023 56.950.000 57.900.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 56.950.000 57.900.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:02 Thứ năm 21/09/2023 56.950.000 57.900.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:03 Thứ tư 20/09/2023 57.050.000 58.000.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 57.050.000 58.000.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 56.850.000 57.900.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:02 Thứ hai 25/09/2023 56.850.000 57.900.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:02 Chủ nhật 24/09/2023 56.950.000 58.000.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:02 Thứ bảy 23/09/2023 56.950.000 58.000.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 56.950.000 58.000.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:02 Thứ năm 21/09/2023 56.950.000 58.000.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:03 Thứ tư 20/09/2023 57.050.000 58.100.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 57.050.000 58.100.000
Vàng nữ trang 99,99% 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 56.700.000 57.500.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:02 Thứ hai 25/09/2023 56.700.000 57.500.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:02 Chủ nhật 24/09/2023 56.800.000 57.600.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:02 Thứ bảy 23/09/2023 56.800.000 57.600.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 56.800.000 57.600.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:03 Thứ năm 21/09/2023 56.800.000 57.600.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:03 Thứ tư 20/09/2023 56.900.000 57.700.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 56.900.000 57.700.000
Vàng nữ trang 99% 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 55.731.000 56.931.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:02 Thứ hai 25/09/2023 55.731.000 56.931.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:03 Chủ nhật 24/09/2023 55.830.000 57.030.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:02 Thứ bảy 23/09/2023 55.830.000 57.030.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 55.830.000 57.030.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:03 Thứ năm 21/09/2023 55.830.000 57.030.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:03 Thứ tư 20/09/2023 55.929.000 57.129.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 55.929.000 57.129.000
Vàng nữ trang 75% 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 41.279.000 43.279.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:02 Thứ hai 25/09/2023 41.279.000 43.279.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:03 Chủ nhật 24/09/2023 41.354.000 43.354.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:02 Thứ bảy 23/09/2023 41.354.000 43.354.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 41.354.000 43.354.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:03 Thứ năm 21/09/2023 41.354.000 43.354.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:03 Thứ tư 20/09/2023 41.429.000 43.429.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 41.429.000 43.429.000
Vàng nữ trang 58,3% 07:49:02 Thứ ba 26/09/2023 31.676.000 33.676.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Thứ hai 25/09/2023 31.676.000 33.676.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Chủ nhật 24/09/2023 31.734.000 33.734.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Thứ bảy 23/09/2023 31.734.000 33.734.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:02 Thứ sáu 22/09/2023 31.734.000 33.734.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Thứ năm 21/09/2023 31.734.000 33.734.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Thứ tư 20/09/2023 31.792.000 33.792.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Thứ ba 19/09/2023 31.792.000 33.792.000

Biểu đồ Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ