Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá Vàng SJC - Hồ Chí Minh ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 12:49:03 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 20/02/2024

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 20/02/2024

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 20/02/2024

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 75.800.000
-100.000
78.000.000
-200.000
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 63.500.000
300.000
64.700.000
200.000
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 63.500.000
300.000
64.800.000
200.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% 63.150.000
250.000
64.300.000
200.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% 62.163.000
198.000
63.663.000
198.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% 46.380.000
150.000
48.380.000
150.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% 35.641.000
117.000
37.641.000
117.000
Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% 24.966.000
84.000
26.966.000
84.000
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 63.450.000
250.000
64.750.000
150.000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 12:49:03 21/02/2024


Nhận định giá Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu tại Hà nội, hồ chí minh và các tỉnh, Biểu đồ, tin tức Hồ Chí Minh trong ngày


Độc giả có thể Tra cứu lịch sử dữ liệu giá vàng của "Vàng SJC" trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng SJC Hồ Chí Minh, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 13:49:03 Thứ tư 21/02/2024 63.500.000 64.800.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 63.200.000 64.600.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 17:49:03 Thứ hai 19/02/2024 63.300.000 64.800.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 09:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 63.650.000 64.950.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 08:49:03 Thứ bảy 17/02/2024 63.600.000 64.800.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 63.500.000 64.700.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 17:49:03 Thứ năm 15/02/2024 63.200.000 64.500.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 17:49:04 Thứ tư 14/02/2024 63.400.000 64.700.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 13:49:03 Thứ tư 21/02/2024 75.800.000 78.000.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 75.900.000 78.200.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:03 Thứ hai 19/02/2024 75.000.000 78.000.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 75.800.000 78.400.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:03 Thứ bảy 17/02/2024 76.100.000 78.600.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 76.200.000 78.400.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:03 Thứ năm 15/02/2024 76.500.000 78.800.000
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 17:49:03 Thứ tư 14/02/2024 76.700.000 78.900.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13:49:03 Thứ tư 21/02/2024 63.500.000 64.700.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 63.200.000 64.500.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:03 Thứ hai 19/02/2024 63.300.000 64.700.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 63.400.000 64.700.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:03 Thứ bảy 17/02/2024 63.650.000 64.850.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 63.500.000 64.600.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:03 Thứ năm 15/02/2024 63.200.000 64.400.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 17:49:03 Thứ tư 14/02/2024 63.400.000 64.600.000
Vàng nữ trang 99,99% 13:49:03 Thứ tư 21/02/2024 63.150.000 64.300.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 62.900.000 64.100.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:03 Thứ hai 19/02/2024 63.100.000 64.300.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 63.100.000 64.300.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:04 Thứ bảy 17/02/2024 63.450.000 64.450.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 63.300.000 64.200.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:03 Thứ năm 15/02/2024 63.000.000 64.000.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:49:04 Thứ tư 14/02/2024 63.200.000 64.200.000
Vàng nữ trang 99% 13:49:03 Thứ tư 21/02/2024 62.163.000 63.663.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 61.965.000 63.465.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:04 Thứ hai 19/02/2024 62.163.000 63.663.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 62.163.000 63.663.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:04 Thứ bảy 17/02/2024 62.512.000 63.812.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 62.264.000 63.564.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:03 Thứ năm 15/02/2024 62.066.000 63.366.000
Vàng nữ trang 99% 17:49:04 Thứ tư 14/02/2024 62.264.000 63.564.000
Vàng nữ trang 75% 13:49:04 Thứ tư 21/02/2024 46.380.000 48.380.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 46.230.000 48.230.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:04 Thứ hai 19/02/2024 46.380.000 48.380.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 46.380.000 48.380.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:04 Thứ bảy 17/02/2024 46.492.000 48.492.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 46.305.000 48.305.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:03 Thứ năm 15/02/2024 46.155.000 48.155.000
Vàng nữ trang 75% 17:49:04 Thứ tư 14/02/2024 46.305.000 48.305.000
Vàng nữ trang 58,3% 13:49:04 Thứ tư 21/02/2024 35.641.000 37.641.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 35.524.000 37.524.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:04 Thứ hai 19/02/2024 35.641.000 37.641.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 35.641.000 37.641.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:04 Thứ bảy 17/02/2024 35.728.000 37.728.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 35.582.000 37.582.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:03 Thứ năm 15/02/2024 35.466.000 37.466.000
Vàng nữ trang 58,3% 17:49:04 Thứ tư 14/02/2024 35.582.000 37.582.000
Vàng nữ trang 41,7% 13:49:04 Thứ tư 21/02/2024 24.966.000 26.966.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:04 Thứ ba 20/02/2024 24.882.000 26.882.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:04 Thứ hai 19/02/2024 24.966.000 26.966.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 24.966.000 26.966.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:04 Thứ bảy 17/02/2024 25.028.000 27.028.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 24.924.000 26.924.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:04 Thứ năm 15/02/2024 24.841.000 26.841.000
Vàng nữ trang 41,7% 17:49:04 Thứ tư 14/02/2024 24.924.000 26.924.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 10:49:03 Thứ tư 21/02/2024 63.450.000 64.750.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 15:49:04 Thứ ba 20/02/2024 63.200.000 64.600.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 11:49:04 Thứ hai 19/02/2024 63.300.000 64.800.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:03 Chủ nhật 18/02/2024 63.400.000 64.800.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 17:49:04 Thứ bảy 17/02/2024 63.650.000 64.950.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 10:49:04 Thứ sáu 16/02/2024 63.500.000 64.700.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 12:49:04 Thứ năm 15/02/2024 63.150.000 64.450.000

Biểu đồ Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ