Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá ngân hàng là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ ngân hàng

Tỷ giá ngân hàng là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ ngân hàng

Trong thị trường tài chính, tỷ giá ngoại tệ ngân hàng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, lãi suất và tình hình kinh tế của một quốc gia. Trong bài viết dưới đây webtygia sẽ cùng bạn tìm hiểu tỷ giá ngân hàng là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ ngân hàng.

Tỷ giá ngân hàng là gì?

Tỷ giá ngân hàng là giá trị của đồng tiền của một quốc gia khi chuyển đổi sang đồng tiền của một quốc gia khác. Tỷ giá thường được áp dụng trong các giao dịch tài chính giữa các quốc gia, như trao đổi hàng hóa, đầu tư hoặc chuyển gửi tiền qua biên giới.

Tuy nhiên, tỷ giá ngoại tệ thường không ổn định và phụ thuộc vào sự biến động của thị trường tài chính và kinh tế. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu trao đổi tiền tệ, bạn cần thường xuyên cập nhật thông tin từ các trang web của tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương hoặc các nguồn tin tức tài chính.

Phân loại tỷ giá ngoại tệ

Có 4 loại tỷ giá ngoại tệ phổ biến bao gồm:

Tỷ giá theo nghiệp vụ giao dịch

Dựa vào nghiệp vụ giao dịch mua bán ngoại tệ giữa ngân hàng với khách hàng mà chia tỷ giá ngoại tệ thành 2 loại sau:

 • Tỷ giá mua

 • Tỷ giá bán

Tỷ giá theo nghiệp vụ giao dịch sẽ thay đổi theo thời gian và mỗi loại ngoại tệ sẽ có tỷ giá khác nhau, bạn có thể cập nhật tin tức trên các trang web của ngân hàng muốn giao dịch.

Tỷ giá theo thị trường yết giá

Đây là loại tỷ giá được hình thành dựa trên cơ sở cung cầu của thị trường và được niêm yết tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính bao gồm 2 loại sau:

 • Tỷ giá chính thức được hình thành và quản lý từ ngân hàng Trung ương trong một thời kỳ nhất định nên tỷ giá niêm yết sẽ dao động trong một biên độ cho phép dựa trên căn cứ niêm yết tỷ giá tại các ngân hàng thương mại.

 • Tỷ giá thị trường không chịu kiểm soát của ngân hàng Trung ương và hình thành trên cơ sở cung cầu của thị trường nên tùy vào từng thời điểm và giai đoạn mà giá sẽ cao hoặc thấp hơn tỷ giá chính thức.

Tỷ giá theo kỳ hạn

Tỷ giá theo kỳ hạn có thể được yết theo hai cách: yết giá theo kiểu outright và kiểu swap.

- Yết giá theo kiểu outright: Đơn giản là giá cả của một đồng tiền này tính bằng một số đơn vị đồng tiền kia. Ví dụ: Tỷ giá USD/VND 6 tháng là 23.500, nghĩa là sau 6 tháng, một USD sẽ được đổi lấy 23.500 VND.

- Yết giá theo kiểu swap: Sự chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá có kỳ hạn, được gọi là điểm kỳ hạn. Ví dụ: Tỷ giá USD/VND giao ngay là 23.300, tỷ giá USD/VND 6 tháng là 23.500 thì điểm kỳ hạn là 200 (23.500 - 23.300).

Tỷ giá theo kỳ hạn được áp dụng cho các giao dịch mua bán ngoại tệ với số lượng nhất định tại thời điểm được xác định trong tương lai. Để hạn chế rủi ro, các doanh nghiệp xuất khẩu thường sử dụng tỷ giá kỳ hạn này.

Tỷ giá theo mối quan hệ giữa các đồng tiền

Tỷ giá này là mức giá biểu thị khả năng đổi tiền của một quốc gia hay khu vực sang tiền của quốc gia hay khu vực khác tại một thời điểm. Theo đó, tỷ giá được tính bằng số đơn vị tiền trong nước trên một đơn vị tiền nước ngoài.

Ví dụ: Tỷ giá được yết chính thức USD/VND với ý nghĩa bao nhiêu đơn vị VND có thể đổi lấy một đơn vị USD.

Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ ngân hàng

Có nhiều yếu tố đa dạng ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ ngân hàng, tuy nhiên, chúng đều hướng về một kết quả chung là giá trị đồng tiền có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Các yếu tố này bao gồm:

 • Chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trong mỗi quốc gia đều đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ. Mọi quyết định liên quan đến lãi suất, mức độ bơm tiền, hay các biện pháp khác của ngân hàng trung ương đều có thể tác động đến giá trị tiền tệ.

 • Thị trường tài chính: Tỷ giá tiền tệ có mức độ phụ thuộc vào thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm các chỉ số chứng khoán, giá vàng, tài sản tài chính, và nhiều yếu tố khác. Những biến động trong các chỉ số này đều có thể có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của tiền tệ.

 • Chính sách kinh tế vĩ mô: Đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cung và cầu của đồng tiền trên thị trường. Ba lĩnh vực chính của chính sách này bao gồm chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, và chính sách thương mại.

 • Chính sách tài khóa: Là biện pháp của chính phủ về thuế và chi tiêu. Khi chính phủ tăng chi tiêu hoặc giảm thuế, tổng cầu trong nước tăng, dẫn đến nhu cầu tăng về ngoại tệ để nhập khẩu. Điều này làm giảm giá trị của đồng nội tệ và tăng tỷ giá hối đoái. Ngược lại, khi chính phủ giảm chi tiêu hoặc tăng thuế, tổng cầu giảm, làm giảm nhu cầu về ngoại tệ và tăng giá trị của đồng nội tệ.

 • Chính sách thương mại: Bao gồm biện pháp về xuất nhập khẩu và bảo hộ thương mại. Thúc đẩy xuất khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu có thể làm tăng giá trị của đồng nội tệ, trong khi ngược lại có thể giảm giá trị của đồng nội tệ.

 • Tình hình chính trị: Cũng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Khi một quốc gia có tình hình chính trị ổn định, nó thu hút sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài và làm tăng giá trị của đồng nội tệ. Ngược lại, tình hình chính trị bất ổn có thể làm giảm giá trị của đồng nội tệ.

 • Lãi suất: Lãi suất cao thu hút vốn từ nước ngoài và làm tăng giá trị của đồng nội tệ, trong khi lãi suất thấp có thể làm giảm giá trị của đồng nội tệ.

 • Lạm phát: Có ảnh hưởng đến sức mua của đồng nội tệ. Lạm phát cao làm mất giá đồng nội tệ, trong khi lạm phát thấp có thể làm tăng giá trị của nó.

 • Cán cân thương mại: Đóng vai trò quan trọng trong xác định giá trị của đồng nội tệ. Nước có cán cân thương mại thặng dư thường có giá trị cao, trong khi cán cân thương mại thâm hụt có thể làm giảm giá trị của đồng nội tệ.

 • GDP: Là một chỉ số phản ánh sức mạnh kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP cao thường đi kèm với nhu cầu cao đối với đồng nội tệ và làm tăng giá trị của nó.

 • Tỷ lệ thất nghiệp: Ảnh hưởng đến nhu cầu và giá trị của đồng nội tệ. Tỷ lệ thất nghiệp cao có thể làm giảm nhu cầu và giảm giá trị của đồng nội tệ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thấp có thể làm tăng giá trị của nó.


 

Tác động của tỷ giá ngân hàng đến phát triển kinh tế

Tỷ giá ngân hàng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của kinh tế vậy nên cần quản lý hiệu quả sự biến động của tỷ giá, tránh tác động tiêu cực đến kinh tế và chính trị quốc gia. Dưới đây là một số tác động cụ thể của tỷ giá ngân hàng như:

 • Thương mại quốc tế: Tác động của tỷ giá ngân hàng đến thương mại quốc tế là rất lớn. Nếu giá trị của đồng tiền của một quốc gia cao hơn so với các quốc gia khác, hàng hóa của quốc gia đó sẽ trở nên đắt đỏ và khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

 • Tình hình kinh tế nội địa: Tỷ giá ngân hàng đóng vai trò quan trọng như một yếu tố rủi ro đối với nền kinh tế nội địa. Sự thay đổi đột ngột trong giá trị của đồng tiền có thể gây ra tình trạng lạm phát, đặt ra thách thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

 • Tác động đến đầu tư: Tỷ giá ngân hàng cao có thể thu hút nhiều nguồn đầu tư ngoại tệ đến một quốc gia, trong khi tỷ giá thấp có thể đẩy lùi các dòng đầu tư. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và ổn định của nền kinh tế quốc gia đó.

Quy đổi tỷ giá ngoại tệ của các loại tiền tệ phổ biến

Tiền tệ đóng vai trò chủ yếu là trao đổi và mua bán vì vậy mỗi quốc gia thường sử dụng một đồng tiền riêng với tỷ giá khác nhau. Do đó rất khó để cố định tỷ giá ngoại tệ trong một thời gian dài vì chúng sẽ tăng giảm theo thời gian. Bạn có thể theo dõi trực tiếp sự biến động đó trên trang web của chúng tôi với hơn 29 ngân hàng hỗ trợ ngoại tệ tại Việt Nam.

Những rủi ro khi giao dịch ngoại tệ

Một yếu tố quan trọng không thể phớt lờ trong bài viết này là rủi ro trong giao dịch ngoại tệ, có thể tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế và tài chính của một quốc gia. Hiểu rõ và đối mặt với rủi ro là một chiến lược quan trọng để hiệu quả hóa giao dịch. Dưới đây là một số rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại tệ:

 • Rủi ro thị trường: Sự biến động thường xuyên trong thị trường có thể làm dao động mạnh mẽ tỷ giá ngoại tệ, làm cho giao dịch ngoại tệ trở nên khó dự đoán. Do đó, giá trị tiền tệ có thể giảm đột ngột do sự biến động của thị trường.

 • Rủi ro liên quan đến lãi suất: Độ chênh lệch giữa tỷ lệ lãi suất của các quốc gia có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ và ảnh hưởng đến lợi nhuận từ giao dịch ngoại tệ.

 • Rủi ro liên quan đến chính trị: Sự ổn định chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định giá trị tiền tệ. Mọi biến cố chính trị đều có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tiền tệ.

 • Rủi ro tín dụng: Sử dụng đòn bẩy trong giao dịch ngoại tệ đòi hỏi một khoản tiền ký quỹ nhất định. Nếu không có khả năng thanh toán lại, rủi ro tín dụng có thể dẫn đến thiệt hại lớn.

​​​​​​​
​​​​​​​

Những điều cần biết khi giao dịch ngoại tệ

Dường như có không ít người đã tham gia vào giao dịch ngoại tệ, nhưng không phải ai cũng biết cách giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội để đạt được lợi nhuận đáng kể từ loại giao dịch này. Dưới đây là một số gợi ý quan trọng khi thực hiện giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng:

 • Lựa chọn ngân hàng uy tín: Việc chọn một ngân hàng có uy tín khi tham gia giao dịch ngoại tệ sẽ giúp bạn xử lý các giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến tính minh bạch và an toàn. Ví dụ: Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank, ACB, BIDV…

 • Nghiên cứu về thị trường ngoại tệ: Hiểu rõ hơn về thị trường ngoại tệ thông qua nghiên cứu là chìa khóa để thực hiện giao dịch một cách thuận lợi và hạn chế rủi ro. Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định chính xác và tích cực.

 • Thường xuyên cập nhật tin tức: Tỷ giá ngoại tệ thường biến động do ảnh hưởng từ sự thay đổi trong nền kinh tế. Do đó, việc theo dõi tin tức liên quan thường xuyên sẽ giúp bạn đứng trước thông tin mới nhất, tạo ra lợi thế và đưa ra các quyết định thông minh trong quá trình giao dịch.

 • Sử dụng bảo hiểm rủi ro trong giao dịch ngoại tệ: Giúp ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn, bảo vệ khách hàng khỏi việc mất giá trị của tiền tệ trong quá trình giao dịch.

Như vậy chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết những thông tin liên quan đến tỷ giá ngân hàng. Hy vọng sau bài viết trên bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và hiểu hơn về tỷ giá ngân hàng cũng như cách quy đổi tỷ giá với các giao dịch ngoại tệ. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua website https://webtygia.com/ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Tin tức