Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Top 10 đồng tiền có giá trị thấp nhất trên thế giới quy đổi USD năm 2022

Top 10 đồng tiền có giá trị thấp nhất trên thế giới quy đổi USD năm 2022

Dưới đây là một số đồng tiền tỷ giá ngoại tệ thấp nhất trên thế giới, dựa trên thông tin cho đến thời điểm tôi được đào tạo (2021-2022). Tuy nhiên, lưu ý rằng giá trị của các đồng tiền có thể thay đổi theo thời gian và tình hình kinh tế của quốc gia đó:

  1. Đồng tiền đồng Kông (LAK) - Là đơn vị tiền tệ của Lào.
  2. Đồng tiền đồng Indonesia (IDR) - Là đơn vị tiền tệ của Indonesia.
  3. Đồng tiền đồng Guinea (GNF) - Là đơn vị tiền tệ của Guinea.
  4. Đồng tiền đồng Lào (IDR) - Là đơn vị tiền tệ của Lào.
  5. Đồng tiền đồng Việt Nam (VND) - Là đơn vị tiền tệ của Việt Nam.
  6. Đồng tiền đồng Irã (IRR) - Là đơn vị tiền tệ của Iran.
  7. Đồng tiền đồng Indonesia (IRR) - Là đơn vị tiền tệ của Indonesia.
  8. Đồng tiền đồng Guiné-Bissau (XOF) - Là đơn vị tiền tệ của Guiné-Bissau.
  9. Đồng tiền đồng Tanzania (TZS) - Là đơn vị tiền tệ của Tanzania.
  10. Đồng tiền đồng Paraguay (PYG) - Là đơn vị tiền tệ của Paraguay.

Lưu ý rằng danh sách trên chỉ mang tính chất tham khảo và không thể đại diện cho tất cả các đồng tiền trên thế giới.

Tin Tức Liên Quan