Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 21.880 22.310
Xăng RON 95-III 21.780 22.210
E5 RON 92-II 20.610 21.020
DO 0,001S-V 16.880 17.210
DO 0,05S-II 16.530 16.860
Dầu hỏa 2-K 15.500 15.810

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 71,71 1,42 1.98 %
L o a d i n g