Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
XĂNG RON 95-IV 15.210 15.510
XĂNG RON 95-III 15.110 15.410
Xăng RON 92-II 14.400 14.680
DO 0,001S-V 12.260 12.500
DO 0,05S-II 11.960 12.190

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 41,13 0,32 0.78 %
L o a d i n g