Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 19.630 20.020
Xăng RON 95-III 19.530 19.920
E5 RON 92-II 18.420 18.780
DO 0,001S-V 15.120 15.420
DO 0,05S-II 14.770 15.060
Dầu hỏa 2-K 13.820 14.090

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 66,26 0,64 0.97 %
L o a d i n g