Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 22.970 23.420
Xăng RON 95-III 22.870 23.320
E5 RON 92-II 21.680 22.110
DO 0,001S-V 17.890 18.240
DO 0,05S-II 17.540 17.890
Dầu hỏa 2-K 16.620 16.950

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 81,69 1,02 1.25 %
L o a d i n g