Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 22.040 22.480
Xăng RON 95-III 21.940 22.370
E5 RON 92-II 20.710 21.120
DO 0,001S-V 16.930 17.260
DO 0,05S-II 16.580 16.910
Dầu hỏa 2-K 15.640 15.950

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 73,95 0,65 0.88 %
L o a d i n g