Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 22.020 22.460
DO 0,001S-V 20.560 20.970
DO 0,05S-II 19.300 19.680
RON 95-III 23.030 23.490
hỏa 2-K 19.460 19.840
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 23.960 24.430
RON 92-II 26.470 26.990

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 91,66 0,24 0.26 %
L o a d i n g