Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 20.260 20.660
Xăng RON 95-III 20.160 20.560
E5 RON 92-II 19.040 19.420
DO 0,001S-V 15.790 16.100
DO 0,05S-II 15.440 15.740
Dầu hỏa 2-K 14.410 14.690

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 70,78 0,61 0.86 %
L o a d i n g