Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 21.780 22.210
DO 0,001S-V 24.510 25.000
DO 0,05S-II 22.530 22.980
RON 95-III 22.580 23.030
hỏa 2-K 22.440 22.880
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 23.260 23.720
RON 92-II 26.470 26.990

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 91,66 0,24 0.26 %
L o a d i n g