Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 20.480 20.880
DO 0,001S-V 18.810 19.180
DO 0,05S-II 17.950 18.300
RON 95-III 21.490 21.910
hỏa 2-K 17.960 18.310
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 22.270 22.710
RON 92-II 26.470 26.990

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 91,66 0,24 0.26 %
L o a d i n g