Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 21.350 21.770
DO 0,001S-V 23.390 23.850
DO 0,05S-II 21.630 22.060
RON 95-III 22.150 22.590
hỏa 2-K 21.800 22.230
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 23.010 23.470
RON 92-II 26.470 26.990

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 91,66 0,24 0.26 %
L o a d i n g