Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 18.180 18.540
Xăng RON 95-III 18.080 18.440
E5 RON 92-II 17.030 17.370
DO 0,001S-V 14.190 14.470
DO 0,05S-II 13.840 14.110
Dầu hỏa 2-K 12.610 12.860

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 60,14 -2,49 -4.14 %
L o a d i n g