Vàng thế giới Giá dầu
Mua(USD/OZ) Bán(USD/OZ) USD/Thùng
91,66 0,24
Đồng/Chỉ
Hệ Thống Loại Mua Bán

Tham Khảo thêm 19+ loại Giá vàng hôm nay

L o a d i n g