Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 17.030 17.370
Xăng RON 95-III 16.930 17.260
E5 RON 92-II 15.940 16.250
DO 0,001S-V 12.990 13.240
DO 0,05S-II 12.640 12.890
Dầu hỏa 2-K 11.550 11.780

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 53,73 0,81 1.51 %
L o a d i n g