Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 19.070 19.450
Xăng RON 95-III 18.970 19.340
E5 RON 92-II 17.800 18.150
DO 0,001S-V 14.490 14.770
DO 0,05S-II 14.140 14.420
Dầu hỏa 2-K 12.820 13.070

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 62,44 -1,03 -1.65 %
L o a d i n g