Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 23.840 24.310
DO 0,001S-V 22.220 22.660
DO 0,05S-II 21.610 22.040
RON 95-III 24.820 25.310
hỏa 2-K 21.590 22.020
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 25.350 25.850
RON 92-II 26.470 26.990

L o a d i n g