Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 23.720 24.190
DO 0,001S-V 24.880 25.370
DO 0,05S-II 22.900 23.350
RON 95-III 24.660 25.150
hỏa 2-K 23.320 23.780
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 25.340 25.840
RON 92-II 26.470 26.990

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 91,66 0,24 0.26 %
L o a d i n g