Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 21.670 22.100
DO 0,001S-V 25.190 25.690
DO 0,05S-II 23.210 23.670
RON 95-III 22.700 23.150
hỏa 2-K 23.560 24.030
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 23.830 24.300
RON 92-II 26.470 26.990

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 91,66 0,24 0.26 %
L o a d i n g