Petrolimex
VNĐ/Lít
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 23.590 24.060
DO 0,001S-V 19.250 19.630
DO 0,05S-II 18.900 19.270
RON 95-III 24.360 24.840
hỏa 2-K 17.790 18.140
RON 95-IV 24.460 24.940
RON 95-V 24.860 25.350

Thế giới
USD/Thùng
Dầu thô 85,69 0,86 1.00 %
L o a d i n g